Organizační info

Program každého dne:

08:30 – Sraz na místě

09:00 – Kreativní začátek

18:00 – Kreativní ukončení

18:30 – Uvolnění

Maximální kapacita akademie v jednom dni a jedné sekci je 5 osob.

Termíny a místo konání jakož i obsah jednotlivých sekcí včetně cen naleznete zde: